Opšti podaci

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

Preuzmi
Naziv: Kulturni centar – Inđija
Adresa: Vojvode Stepe 40a, 22 320 Inđija
PIB: 104781295
Matični broj: 08867964
Šifra delatnosti: 92320
Žiro-račun: 840-878668-02

ZAPOSLENI U KULTURNOM CENTRU INĐIJA

Direktor / Glavni i odgovorni urednik programa:
Saša Milivojević
e-mail: kci@indjija.net

Izvršni organizator:
Milica Živković
e-mail: pr.kci@indjija.net

Urednik likovnog programa:
Sanja Sajfert
e-mail: kcindjija.galerija@indjija.net

Računovodstvo:
Nadica Peović Janković
e-mail: nadicakci@hotmail.com
Violeta Rilak
e-mail: violetakci@hotmail.com

Tehnika:
Slobodan Malešević
e-mail: slobamd@gmail.com
e-mail: smalesevic@indjija.net
Damir Brahović
e-mail: damirbrahovic@yahoo.com

Blagajna:
Dijana Čimbur

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Aleksandra Milićević – predsednik UO

Snežana Četnik – zamenik predsednika

Marina Cvetković – član

Jovana Miljković – član

Violeta Rilak – član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Ljubomir Zorić – predsednik NO

Anka Brdar – član

Nadica Peović Janković – član

UMETNIČKI SAVET GALERIJE KUĆE VOJNOVIĆA

mr Svetislav Nikolić

dr Jasna Jovanov

mr Ljiljana Stojanović

Tamara Delić

Saša Milivojević

DOWNLOAD LOGO
Logo Kulturnog centara Inđija